2015

Norrbottens museum: Konceptskiss för ”Norrbottensutställningen”, nya basutställningar. I samarbete med Charlotte Ryberg.

Water Aid, WWF, Earthwatch, HSBC Water Programme: Water Stories. Vandringsutställning med fotografier av Mustafah Abdulazis. Utställningsform och grafisk design i samarbete med Charlotte Ryberg.

Larvik museum: Museumsplan för Herregården i Larvik. Attraktionsutveckling och museumskoncept för nytt museum. Inplaceringsskisser, illustrationer, diagram och strategitexter. 2013-

Larvik museum: Sommarutställning om skutemåleri i Sjøfartsmuseet i Larvik. Utställningsform och grafisk design i samarbete med Charlotte Ryberg.

Konsultuppdrag för Coast Arkitektkontor.

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB.

2014

Östasiatiska museet: Utställning om Tangdynastin. I samarbete med Marcia Harvey Isaksson och Charlotte Ryberg. Utställningsformgivning och konceptutveckling.

Gone Fishing, restaurang till Biennale Interieur. I samarbete med Marcia Harvey Isaksson och Charlotte Ryberg. Formgivning och konceptutveckling.

Arkitektur- och designcentrum, Stockholm: Cykel/Bike. Utställningsformgivning.

Larvik museum, Norge: Debatt og feiring. Nasjonsbygging og lokal identitet 1814 – 2014. Utställningsformgivning.

FFAR: Vintercykelhytten. Utställning om vintercykling. I samarbete med Anna Erlandsson och Lars Fridén.

Hedström & Taube: marknadsföringsmaterial.

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB.

Konsultuppdrag för Tengbom Stockholm.

2013

Larvik museum: Byen før byen. Utställningsdesign, grafisk design och illustrationer. Juli 2013 –

Eidsfos Hovedgård: I skyggen av De tre Havefruer – haveanlegget på Eidsfos Hovedgård gjennom 300 år. Utställningsdesign, grafisk design, foto och produktion/montering. Juni-okotber 2013

Larvik museum: Herregården have – till nytte og glede. Utställningsform, foto och grafisk design. Inredning av café.

FFAR: Velodrom. I samarbete med Anna Erlandsson och Lars Fridén.

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB

2012

Nordiska museet: Smycken, museet visar 1000 smycken ur sina samlingar.  Utställningsdesign.

Ersta diakonisällskap: Ersta bygger, utställning om Ersta diakonis byggnadshistoria. Uppdraget omfattar utställningsdesign, grafisk design, innehåll och produktion/montering.

Larvik museum: Den glemte byen, utställning om Larviks historia från 1671-1783.  Utställningsdesign och ljussättning.

Livrustkammaren: Jag är Armfelt, utställning om Gustaf Mauritz Armfelt. Utställningsdesign och delmontering av scenografi. Recension i SvD här.

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB

2011

Riddarhuset: Ombyggnad och nya montrar i Riddarhussalen. Koncept, ljussättning och arbetsritningar/byggledning.

Privat kund: Villa i Saltsjöbaden, tillbyggnad (bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandlingar).

Hedström & Taube: Logotype, grafisk profil och hemsida, marknadsföringsmaterial

Svenska kyrkan: Markuskyrkan skyltprogram. I samarbete med Gudmundsson Arkitektur AB

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB

2006-2010

Nordiska museet: Modemakt, fast utställning om svensk dräkt och modehistoria, vår 2010. Mer info här.

Villa P, Saltsjöbaden: Fast inredning – mediaskåp, höst 2009

Nordiska museet: Museibyggnaden 100år, utställning om Nordiska museet, 2008 –

Nordiska museet: Tapeter, tapeter!, utställning om svensk tapethistoria. 2007

Livrustkammaren/Maihaugen: Brödrafolkens väl, utställning om Norsk-Svenska unionen till hundraårsmarkeringen 2005-2006. Recension i UE-forum.

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter AB

Övriga projekt och uppdrag

FFAR forum för arkitektur. Har genomfört utställningar och events under perioden 2011-2013. Grundades hösten 2010 av Fritz Halvorsen och drivs nu i samarbete med Anna Erlandson och Lars Fridén. Mer info på www.ffar.se

Stockholms Arkitektförening – adjungerad till styrelsen. Medlem i Tävlingsgruppen i Stockholms arkitektförening. 2011-

Konsultuppdrag för Reflex Arkitekter. 2009-2015

Kontaktuppgifter till referenspersoner fås vid förfrågan.