Project Description

Cykel/Bike

UTSTÄLLNING PÅ ARKDES I STOCKHOLM, 2014

Fritz Halvorsen Arkitektur AB har haft uppdraget som utställningsarkitekt för sommarutställningen Cykel/Bike. Utställningen visade dels upp ett stort urval cyklar från svensk cykelhistoria från 1850-tal fram tills idag, dels berättade utställningen om cykelkulturens många sidor; om teknologiutveckling, hållbarhet, samt om politik och aktivism.

Vi tog i nära samarbete med museet fram utställningens gestaltningskoncept, rumsdisposition och rörelsemönster, utformning av montrar och podier, disposition av cyklar och föremål med monteringsanvisningar, färgsättning och skyltkoncept.

Projektledere för utställningen var Anna Erlandson och innehållsproducent var Lars Fridén. Sakkunnig för cykelsamlingen var Jonas Olsson. Grafisk design av Fellow Designers.

För myndigheten Statens Centrum för Arkitektur och Design (fd. Arkitekturmuseet) i Stockholm.