Project Description

Den glemte byen

UTSTÄLLNING PÅ LARVIK MUSEUM I LARVIK, NORGE, 2012

Utställningen öppnar locket på lådorna till en okänd men mycket intressant historia kring grevskapstiden 1671-1783 då den lilla kuststaden Larvik höll residenset för den danska kungens ståthållare i Norge. Utställningen berättar om både maktpersoner och allmogen, och visar upp unika lokala kulturskatter från perioden.

Projektet omfattade utveckling av utställningens layout och koncept i befinliga lokaler på museets entrépla. Formgivning av inredningselement, montrar och monterinredning, färgsättning och ljussättning.

Projektledare och sakkunnig var Aina Aske, konservator var Gro Stalsberg. Grafisk design i samarbete med Sandnes Media genom Lars Thorsen.

För Larvik Museum, Vestfoldmuseene.