Project Description

Jag är Armfelt

UTSTÄLLNING PÅ LIVRUSTKAMMAREN I STOCKHOLM, 2012

Utställning om Kung Gustav III:s protegé och rådgivare. Utställningen fångade fyra epoker i Armfelts dramatiska liv och gestaltades i fyra helt olika rumsliga uttryck.
Projektet omfattade formgivning av monterinredningar, föremålsmonteringar och skyltsystem i befinliga montrar, scenografiska element i rummen, färgsättning samt montering av pappersarbeten och dekormåleri.

Producent och sakkunnig för utställningen var Ann Grönhammar och projektledare var Åsa Marnell. Charlotta Andersson stod för den grafiska formen.

För myndigheten Livrustkammaren och Skokloster slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH).